List of active policies

Name Type User consent
GİZLİLİK VE GÜVENLİK Privacy policy All users
Çerez Politikası Site policy All users

Summary

surebox.net web sitesi TeGeMe Teknoloji Geliştirme Merkezi Ltd. Şti’ye aittir ve bu adresi ziyaret eden sizlerin bilgi güvenliği bizim için büyük önem taşımaktadır. Bu metin bilgi güvenliği ile ilgili sizi bilgilendirmek üzere hazırlamıştır.

Kişisel bilgilerinizi paylaşmadan web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Web sitemizi ziyaretinizde kişisel bilgileriniz, sadece sizin bilginiz dahilinde talep edilmektedir. Sizin bilginiz dahilinde kayıt altına alınan kişisel bilgileriniz TeGeMe tarafından korunmaktadır. İsim ve soyisminiz, adresiniz, doğum tarihiniz, cinsiyetiniz, telefon ve faks numaranız, e-posta adresiniz gibi kişisel bilgileriniz sizin tarafınızdan sitemize verildiğinde kaydedilir. Bilgi güvenliğiniz açısından, Web sitemizde kullanmakta olduğunuz şifre/parolanızı kimse ile paylaşmamanızı ve hiçbir yere not etmemenizi öneririz.

Web sitemizde TeGeMe ve Kobi Telekomunikasyon tarafından işletilmeyen diğer web sitelerine bağlantılar verebiliriz. Bu web sitelerinden herhangi birini ziyaret ederseniz o sitenin politikaları geçerli olacaktır. Diğer şirketlerin politika ve uygulamalarından sorumlu olmadığımızı belirtiriz.

TeGeMe ve Kobi Telekomunikasyon'un, sunduğu hizmetlere ilişkin olarak göndereceği e-postaları almak istemiyorsanız, gönderilen e-postada yer alan üyelikten ayrıl linkine tıklayarak talebinizi iletebilirsiniz. E-posta gönderimleri ile ilgili sorularınızı ise müşteri hizmetlerini arayarak veya web sitemizdeki formu doldurarak iletebilirsiniz.

Adres: TeGeMe Teknoloji Geliştirme Merkezi Değirmenyolu Cad No:41 Altıntepe Maltepe İstanbul

Full policy

GİZLİLİK VE GÜVENLİK

surebox.net web sitesi TeGeMe Teknoloji Geliştirme Merkezi Ltd. Şti’ye aittir ve bu adresi ziyaret eden sizlerin bilgi güvenliği bizim için büyük önem taşımaktadır. Bu metin bilgi güvenliği ile ilgili sizi bilgilendirmek üzere hazırlamıştır.

Kişisel bilgilerinizi paylaşmadan web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Web sitemizi ziyaretinizde kişisel bilgileriniz, sadece sizin bilginiz dahilinde talep edilmektedir. Sizin bilginiz dahilinde kayıt altına alınan kişisel bilgileriniz TeGeMe tarafından korunmaktadır. İsim ve soyisminiz, adresiniz, doğum tarihiniz, cinsiyetiniz, telefon ve faks numaranız, e-posta adresiniz gibi kişisel bilgileriniz sizin tarafınızdan sitemize verildiğinde kaydedilir. Bilgi güvenliğiniz açısından, Web sitemizde kullanmakta olduğunuz şifre/parolanızı kimse ile paylaşmamanızı ve hiçbir yere not etmemenizi öneririz.

Web sitemizde TeGeMe ve Kobi Telekomunikasyon tarafından işletilmeyen diğer web sitelerine bağlantılar verebiliriz. Bu web sitelerinden herhangi birini ziyaret ederseniz o sitenin politikaları geçerli olacaktır. Diğer şirketlerin politika ve uygulamalarından sorumlu olmadığımızı belirtiriz.

TeGeMe ve Kobi Telekomunikasyon'un, sunduğu hizmetlere ilişkin olarak göndereceği e-postaları almak istemiyorsanız, gönderilen e-postada yer alan üyelikten ayrıl linkine tıklayarak talebinizi iletebilirsiniz. E-posta gönderimleri ile ilgili sorularınızı ise müşteri hizmetlerini arayarak veya web sitemizdeki formu doldurarak iletebilirsiniz.

Adres: TeGeMe Teknoloji Geliştirme Merkezi Değirmenyolu Cad No:41 Altıntepe Maltepe İstanbul

GİZLİLİK POLİTİKASI

Kişisel Verilerinizin Korunmasına İlişkin Bilgilendirme

TeGeMe Teknoloji Geliştirme Merkezi Ltd. Şti ve grup şirketlerinin bünyesindeki kişisel veriler, TeGeMe’nin koruması altındadır. TeGeMe, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) çerçevesinde kişisel verilerin güvenli şekilde muhafazasını ve hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak için teknolojik ve alt yapısal imkanlarını kullanarak, gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Kişisel veriler, TeGeMe ve Kobi Telekomunikasyon tarafından aşağıda belirtilen haller dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Kanuna ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenebilmektedir. Kanun kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişiler, aşağıdaki metni inceleyerek, TeGeMe ve Kobi Telekomunikasyon tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenebilecek olan kişisel veriler ve bunların işlenme amaçları, aktarılabileceği kişiler, toplanma yöntemi ve hukuki sebebi ile söz konusu kişisel verilere ilişkin hakları hakkında bilgi edinebilir.

Bilgilendirme amacıyla hazırladığımız bu metinde, tüm ilgili gerçek kişileri kapsaması adına, işlenebilecek kişisel verilere, bunların işlenme amaçlarına ve kişisel verilerin aktarıldığı taraflara ilişkin bilgilere şeffaflık çerçevesinde yer verilmiştir. Kişilerin yararlandığı ürün ve hizmetler ya da talep ve rızaları vb. hususlar kişiden kişiye farklılık gösterebileceğinden, aşağıda yer verilen tüm bilgiler her gerçek kişi için söz konusu olmayacaktır.

I. Kişisel Verileriniz

Kişisel veriler, kimliğinizi belirleyen ya da belirlenebilir kılan bilgiler anlamına gelmektedir. Şirketimiz tarafından işlenebilecek kişisel verileriniz, bunlarla sınırlı olmamak üzere, aşağıda belirtilmiştir:

Kimlik ve İletişim Bilgileri: TCKN, ad, soyad, doğum yeri ve tarihi, medeni durum, cinsiyet, kimlik belgesi örneği ve bunlar gibi kimlik bilgileriniz ile kimliğinizi belirli kılabilecek sair bilgiler; adres, telefon/faks numarası, e-posta adresi gibi iletişim bilgileriniz,

Abonelik Bilgileri: Müşteri numarası, abonelik sözleşmesi numarası, abonelik türü ve durumu, tarife ve paket bilgileri, katma değerli servis abonelikleri gibi abonelik ile ürün ve hizmetlerin kullanımı ile ilgili bilgileriniz; fatura, borç ve ödemelere ilişkin bilgileriniz,

Şebeke, Trafik ve Konum Bilgileri: Mesajların ve aramaların tarihi, saati ve arama süresi ile internet ortamında yapılan her türlü erişime ilişkin olarak sisteme bağlantı ile sistemden çıkış tarih ve saat bilgileri, kaynak ve hedef nokta bilgileri gibi trafik verileriniz ile diğer bağlantı bilgileri; kullanılan cihaza ilişkin bilgiler ile söz konusu cihazın konum bilgileri; ürün ve hizmetlerin kullanımı doğrultusunda oluşan kullanım verileriniz ile hizmetlerin sunulması için gerekli teknik veriler,

Satış Kanallarındaki Bilgiler: Satış süreçlerinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler; e-posta, mektup ve sair vasıtalar aracılığıyla iletişime geçildiğinde elde edilen veriler ve çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız; talebiniz halinde kimlik teyit vasıtası olarak kullanılmak üzere ses kaydınız; satış kanallarındaki talep ve işlem bilgileri gibi satış aracılığı ile elde edilen verileriniz

Ürün ve Hizmet Kullanımına Ait Bilgiler: Ürün ve hizmetlerin kullanılmasına ilişkin tercihler, alışkanlıklar ve diğer kullanım bilgileriniz; www.tegeme.com.tr ve www.surebox.net ile TeGeMe ve Kobi Telekomunikasyon’un kendisinin veya üçüncü kişilerle işbirliğiyle, ürün ve hizmetlerin sunulması, kullandırılması ya da tanıtılması için oluşturulan internet sitelerindeki ve mobil uygulamalardaki davranış bilgileriniz ve çerezler; mobil uygulamalar vasıtasıyla toplanabilecek cihaz, şebeke, ağ, uygulama, konum ve kullanım bilgileriniz,

II. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz Kanuna uygun olarak;

Ürün ve hizmetlerin sunulması, ücretlendirilmesi ve faturalandırılması; sipariş edilen, satın alınan ve/veya kullanılan ürün ve hizmetlerle ilgili talep ettiğiniz işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takibinin sağlanması,

Ürün ve hizmetlerin tanıtım ve pazarlaması, bunlara ilişkin sizinle iletişime geçilmesi, kampanya, indirim, fayda, koşul, ücretlendirme gibi hususlardan haberdar edilmeniz; üyelik, etkinliklerden yararlanma gibi olanaklar sağlanması ve bunların kullanımı için gerekli işlemlerin yerine getirilmesi,

Size teklif, hediye ve promosyon sunulması, hedefli tanıtım yapılması; size özel kutlama, temenni iletimi, ödül, çekiliş ve beğendiğiniz, tekrar erişmek isteyebileceğiniz, hatırlatılmasından memnuniyet duyabileceğiniz içeriklerin iletilmesi; ödül, çekiliş, yarışmaya ya da benzer bir etkinliğe katılmanız halinde bu kapsamda verdiğiniz bilgilerin etkinlik için kullanılması,

Gerekli durumlarda kimlik bilgi ve belgelerinizin teyit edilmesi; kredi notu kontrolünüzün yapılması ve raporlanması; suiistimallerin, kayıp ve dolandırıcılığın önlenmesi için gerekli işlemlerin yapılması,

Ürün ve hizmetlerin ve şebekelerin geliştirilmesi, denetimi ve analizi ile çalışanların eğitimi gibi dahili amaçlar için kullanılması; ürün ve hizmetlere olan ilginizin değerlendirilmesi, müşteri memnuniyetinin araştırılması; çağrı merkezi hizmeti sunulması; sizden gelecek soru, şikayet ve bildirimlerin cevaplanması,

İş ortaklarımız ve sair üçüncü kişilerle birlikte sağladığımız ürün ve hizmetler ile bu kişilerin kendi ürün ve hizmetlerinin sunulması ve tanıtılması ve bu kişilerle finansal mutabakat sağlanması,

TeGeMe ve KOBİ Telekomunikasyon Ltd Şti hizmetlerin sunulması, risk düzeyinin belirlenmesi/yönetimi/tespiti ve ilgili mevzuattaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, 

İlgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerinizin muhafazası; bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması, yedeklenmesi; bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması; şebekelerimizin ve bilgilerinizin güvenliği için gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınması,

Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

amaçları dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, ürün ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi, ölçümlenmesi, finansal raporlamalar, yasal takip ve benzeri amaçlarla işlenebilecektir.

III. Kişisel Verilerin Aktarılması

TeGeMe ve KOBİ Telekomunikasyon, kişisel verilerinizi Kanun ve sair mevzuat kapsamında, aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kişi ve kuruluşlara aktarabilecektir:

 Yurt içi ve yurt dışındaki TeGeMe ve Kobi Telekomunikasyon grup şirketleri ile TeGeMe ve Kobi Telekomunikasyon nam ve hesabına hareket eden yetkilendirilmiş kişilere,

Satın almak istediğiniz veya kullandığınız ürün ve hizmetlerin temini, ulaştırılması için çalıştığımız kurye şirketleri ve sair iş ortaklarına,

Ürün ve hizmetlerin sunulması ve tanıtılması için işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan iş ortaklarımız, tedarikçi firmalar ile bankalar, finans kuruluşları, TBB Risk Merkezi ve sair gerçek veya tüzel kişilere,

Acil yardım çağrısı halinde konumunuzu tespit edecek olan yetkili mercilere,

Avukatlar, denetçiler, danışmanlar ve hizmet alınan diğer üçüncü kişilere,

Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize,

Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmi kurumlara, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına,

Cihaz bilgileriniz, TeGeMe ve Kobi Telekomunikasyon daki segment bilginiz ile ürün ve hizmet kullanımınıza dair bilgiler, TeGeMe ve Kobi Telekomunikasyon ile ticari ilişki içinde bulunan tüzel kişilere,

IV. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz abonelik sözleşmesi, bayiler ve sair yüz yüze kanallar, çağrı merkezi, web sitesi, mobil uygulamalar, kısa mesaj, elektronik posta, sesli yanıt sistemi ve her türlü yazılı, sözlü, elektronik ortam vasıtasıyla, kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik rızanız ya da Kanunun 5 ve 6. maddeleri ile sair mevzuatta belirtilen hukuki sebeplere dayanarak toplanabilir, yukarıda yer verilen amaçlarla işlenebilir ve aktarılabilir.

V. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanunun 11. maddesi uyarınca TeGeMe ve Kobi Telekomunikasyon'a başvurarak,

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.


VI. İletişim

Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi ve kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı, “Kişisel Veriler Hakkında Başvuru Formu”nu cihazınıza indirdikten sonra dijital olarak doldurarak, formun çıktısını aldıktan sonra yazılı olarak doldurarak noter vasıtasıyla, “TeGeMe Teknoloji Geliştirme Merkezi Değirmenyolu Cad No:41 Altıntepe Maltepe/İstanbul” adresine iletebilirsiniz.

TeGeMe ve Kobi Telekomunikasyon’un, sunduğu hizmetlere ilişkin olarak pazarlama ve tanıtım amacıyla göndereceği e-postaları almak istemiyorsanız, gönderilen e-postada yer alan üyelikten ayrıl bağlantısına tıklayarak bildirim ayarlarınızı değiştirebilirsiniz. E-posta gönderimleri ile ilgili sorularınızı müşteri hizmetlerini arayarak veya e-posta göndererek iletebilirsiniz. TeGeMe ve Kobi Telekomunikasyon, işbu Gizlilik Politikası’nda her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler yayımlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. 


Summary

Çerez politikamız, çerezlerin ne olduğunu, çerezleri nasıl kullandığımızı, ortak çalıştığımız üçüncü tarafların bu sitede çerezleri nasıl kullanabileceğini ve çerezlerle ilgili seçimlerinizi açıklar.

Lütfen bu politikayı, kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri nasıl kullandığımız ve çeşitli haklarınız hakkında ek ayrıntılar belirten gizlilik bildirimimizle birlikte okuyun.

Full policy

Çerez Politikası

Çerez politikamız, çerezlerin ne olduğunu, çerezleri nasıl kullandığımızı, ortak çalıştığımız üçüncü tarafların bu sitede çerezleri nasıl kullanabileceğini ve çerezlerle ilgili seçimlerinizi açıklar.

Lütfen bu politikayı, kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri nasıl kullandığımız ve çeşitli haklarınız hakkında ek ayrıntılar belirten gizlilik bildirimimizle birlikte okuyun.

Çerez nedir?

Çerezler, ziyaret ettiğiniz bir web sitesi tarafından web tarayıcınız tarafından gönderilen küçük metin parçalarıdır. Bir çerez dosyası web tarayıcınızda saklanır ve sitenin veya bir üçüncü tarafın sizi tanımasına ve bir sonraki ziyaretinizi daha kolay hale getirmesine ve sitenin sizin için daha kullanışlı olmasına olanak tanır. Esasen, çerezler web sunucuları için bir kullanıcının kimlik kartıdır. Web işaretçileri, sitemizi kullanımınızı ve ilgili işlevleri izlememizi sağlayan sunucularımıza bağlı küçük grafik dosyalarıdır. Çerezler ve web işaretçileri size daha iyi ve daha verimli hizmet vermemize ve sitemizdeki deneyiminizi kişiselleştirmemize olanak tanır.

Çerezler "kalıcı" veya "oturum" çerezleri olabilir.

surebox çerezleri nasıl kullanır?

Siteyi kullandığınızda ve siteye eriştiğinizde, web tarayıcınıza birkaç çerez dosyası yerleştirebiliriz.

surebox, tekrarlanan ziyaretçileri, sitemizin bir kullanıcının bağlantı verdiği içeriği ve siteleri, her kullanıcının sitemizin belirli bir alanında geçirdiği süreyi belirlememize ve tanımlamamıza yardımcı olması ve kullanıcıların kullanmayı seçtiği belirli işlevler için çerezleri ve / veya web işaretlerini kullanır veya kullanabilir. Çerez verilerinin kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri oluşturduğu ölçüde, bu verileri sizin izniniz doğrultusunda işleriz.

Sitede hem oturum hem de kalıcı çerezler kullanıyoruz ve siteyi çalıştırmak için farklı çerez türleri kullanıyoruz:

Temel çerezler: Sitenin çalışması için gereklidir. Kullanıcıların kimliğini doğrulamak, kullanıcı hesaplarının hileli kullanımını önlemek veya site özellikleri sunmak için temel çerezleri kullanabiliriz.

Analitik / performans çerezleri: Ziyaretçilerin sayısını tanımamıza ve saymamıza ve ziyaretçilerin siteyi kullanırken sitede nasıl hareket ettiğini görmemize izin verir. Bu, sitenin çalışma şeklini geliştirmemize yardımcı olur.

İşlevsellik çerezleri: Siteye döndüğünüzde sizi tanımak için kullanılır. Bu, içeriğimizi sizin için kişiselleştirmemize, sizi adınızla selamlamamıza ve tercihlerinizi (örneğin, dil veya bölge seçiminiz) hatırlamamıza olanak tanır.

Hedefleme çerezleri: Siteye yaptığınız ziyareti, ziyaret ettiğiniz sayfaları ve takip ettiğiniz bağlantıları kaydeder. Bu bilgileri, siteyi ilgi alanlarınızla daha alakalı hale getirmek için kullanırız. Bu bilgileri, bu amaçla üçüncü taraflarla da paylaşabiliriz.

Üçüncü taraf çerezleri

Kendi çerezlerimize ek olarak, Sitenin kullanım istatistiklerini bildirmek ve pazarlama faaliyetlerini hassaslaştırmak için çeşitli üçüncü taraf çerezleri de kullanabiliriz.

İzleme çerezleri: Yerinde davranışı takip eder ve kullanım alışkanlıklarının daha iyi anlaşılmasını sağlayan diğer metriklere bağlanır.

Optimizasyon çerezleri: Etkinliklerini değerlendirmek için farklı pazarlama kanallarından kullanıcı dönüşümünün gerçek zamanlı izlenmesine izin verir.

Ortak çerezleri. Ücretli pazarlama çalışmalarını optimize edebilmeleri için ortaklarımıza pazarlama dönüşüm metrikleri sağlar.

Çerezlerle ilgili seçimleriniz nelerdir?

Çerezleri silmek veya web tarayıcınızdan çerezleri silmesini veya reddetmesini istiyorsanız, lütfen web tarayıcınızın yardım sayfalarını ziyaret edin. Ancak, çerezleri silerseniz veya kabul etmeyi reddederseniz, sunduğumuz özelliklerin bir kısmını veya tamamını kullanamayabileceğinizi lütfen unutmayın. Giriş yapamayabilir, tercihlerinizi saklayamayabilirsiniz ve bazı sayfalarımız düzgün görüntülenmeyebilir.

Çerezler

Aşağıda kullandığımız dahili ve üçüncü taraf çerezleri listelenmektedir. Bu çerezlerin adları, numaraları ve amaçları zaman içinde değişebileceğinden, bu sayfa bu değişiklikleri yansıtacak şekilde güncellenecektir.

SureBxSession: Süreklilik sağlamak ve oturum açma işleminizi sayfa sayfa sürdürmek için bu çerezi tarayıcınıza bırakmalısınız. Oturumu kapattığınızda veya tarayıcıyı kapattığınızda bu çerez yok edilir (tarayıcınızda ve sunucuda).

SUREBXID: Tarayıcıda kullanıcı adınızı hatırlar. Bu, bu siteye geri döndüğünüzde giriş sayfasındaki kullanıcı adı alanının sizin için zaten doldurulmuş olacağı anlamına gelir. Bu çerezi reddetmek güvenlidir - her giriş yaptığınızda kullanıcı adınızı tekrar yazmanız yeterlidir.